ΑΛΝΤΟ ΚΑΡΟΤΕΝΟΥΤΟ
Εκδ.ιταμος

Ο Άλντο Καροτενούτο οδηγείται διαμέσου των πολυάριθμων μυστηρίων της αποπλάνησης, σε ένα δοκίμιο που αντιμετωπίζει με μεγάλη διαύγεια και σαφήνεια όλες τις...

CLAUDE OLIEVENSTEIN
Εκδ. Κεδρος

Ανάμεσα στα όσα αποκαλύπτουμε με τις λέξεις και στα όσα κρύβουμε μέσα μας υπάρχει μια αναπόφευκτη τομή, μια ρωγμή ψυχικής έντασης: το μη-λεχθέν των συναισθημάτων. Terra incognita μιας...