Σάββατο 16 Ιούλιος 2005

ΑΛΝΤΟ ΚΑΡΟΤΕΝΟΥΤΟ
Εκδ.ιταμος

Ο Άλντο Καροτενούτο οδηγείται διαμέσου των πολυάριθμων μυστηρίων της αποπλάνησης, σε ένα δοκίμιο που αντιμετωπίζει με μεγάλη διαύγεια και σαφήνεια όλες τις πλευρές -από την ερωτική αποπλάνηση έως την αναλυτική- εξερευνώντας τους μύθους, τους θρύλους, τους τόπους όπου εμφανίζεται κάθε πράξη αποπλάνησης, διαταράσσοντας αναπόφευκτα τις συνήθεις διαδρομές.