Όταν γινόμαστε ομάδα….
Ο στόχος είναι να επικοινωνήσουμε με σιωπή ή με ομιλία για θέματα και προβλήματα που μέχρι σήμερα δεν είχαμε τη δυνατότητα να μοιραστούμε. Η ομάδα ενθαρρύνεται τόσο στο να μοιράζεται σκέψεις και συναισθήματα όσο και να γίνεται πομπός και δέκτης των πληροφοριών που προκύπτουν από τη δυναμική των μελών. Η συνύπαρξη μας σαν μια μικρογραφία της ομαδικής μας πραγματικότητας, προσφέρει την αρετή της κατανόησης και την ικανότητα ανάκτησης ελπίδας ώστε να καταλάβει κάθε μέλος ξεχωριστά ότι δεν είναι μόνος με το πρόβλημα του . Με τον τρόπο αυτό οι συμμετέχοντες, σε ένα πλαίσιο ασφάλειας πειραματίζονται, ακούνε και μαθαίνουν νέους τρόπους αντιμετώπισης των ψυχικών τους θεμάτων. Έτσι, συμμετέχουν στη θεραπευτική διαδικασία προσφέρουν στήριξη, εξωτερικεύουν τα ερωτήματά τους και ανακουφίζονται μέσα από την αποκάλυψη και αναγνώριση του εαυτού τους. Η διαδικασία της αποκάλυψης, αν και απαραίτητη ώστε το άτομο να βιώσει τα οφέλη της θεραπείας, γίνεται με τους ρυθμούς στους οποίους ο κάθε ένας νιώθει ασφαλής.

Τι συζητάμε….
Το πλαίσιο δεν απαιτεί συγκεκριμένο ρυθμό αυτοαποκάλυψης από τα μέλη της, έτσι κανείς δεν πιέζεται να προβεί σε αυτοαποκαλύψεις. Οι συντονιστές θα σας ζητήσουν απλώς να μην σπαταλάτε πολύτιμο χρόνο σε θέματα που αποκλίνουν της ψυχικής διάστασης και να παραμείνετε σε συζητήσεις όπου το περιεχόμενό τους θα έχει μια ειδική συνάφεια με το αίτημα της θεραπείας. Στόχος μας είναι μέσα από τη θεραπευτική διαδικασία να οικοδομήσουμε ένα κλίμα αποδοχής, σεβασμού, ασφάλειας και εμπιστοσύνης, όπου τα μέλη της θα επεξεργάζονται σημαντικά θέματα ζωής και θα μοιράζονται επώδυνα συναισθήματα και βιώματα. Με τον τρόπο αυτό συντελείται μια αμοιβαία ψυχική παρουσίαση ή έκθεση όπως συνηθίζουμε να λέμε στην ψυχοθεραπευτική γλώσσα, των μελών που στόχο έχει τη διορθωτική εμπειρία με αλληλοκατανόηση και αλληλοϋποστήριξη.

Ο συντονισμός της ομάδας….
Ο ψυχοθεραπευτής και συντονιστής της ομάδας βρίσκεται εκεί για να εξασφαλίζει το θεραπευτικό περιεχόμενο της διαδικασίας μέσα από προτάσεις, σκέψεις, προτροπές παρατηρώντας και ερμηνεύοντας την αλληλεπίδραση των μελών. Ο ψυχολόγος δεν αποτελεί το διευθυντή αλλά ένα μέσω ώστε να διευκολύνεται η διαδικασία. Πολλές θα είναι οι φορές που θα καλείται να αναγνωρίσει τα την πρόοδο ή τη συστολή των μελών αλλά και να επισημάνει τα προβλήματα που προκύπτουν στο πλαίσιο.

Δοκιμαστική περίοδος…
Κάποιες φορές είναι δύσκολο να συνειδητοποιούμε τα οφέλη μιας καινούργιας διαδικασίας για τα σημαντικά θέματα της ζωής μας και χρειαζόμαστε βιωματικές εμπειρίες. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό και ιδιαίτερα στην ψυχοθεραπευτική εμπειρία είναι ότι κάθε ένας από εμάς έχει διαφορετικούς ρυθμούς αναγνώρισης και αντίληψης των συναισθηματικών μας παραγόντων που συντελούν στη γενικότερη ψυχική μας ισορροπία. Έτσι υπάρχει περίπτωση να αισθανθείτε μια γενικότερη αντίσταση που μπορεί να εμφανισθεί με συμπτώματα άρνησης και παραίτησης από την προσπάθεια σας. Επειδή αυτή η ψυχική αντίδραση είναι γνωστή ως «άμυνα» καλό είναι να είστε προετοιμασμένοι ώστε να μην παρασυρθείτε στην εγκατάλειψη της συμμετοχής. Συνήθως απαιτείται ένα διάστημα 12 συνεδριών ώστε να αποκτήσετε μια πληρέστερη αίσθηση για την χρησιμότητα της ομάδας.

Παρουσία…
Σε ότι αφορά τη συμμετοχή σας στην ομάδα θα ήθελα να σας ενημερώσω για τα εξής. Πρώτα από όλα με την έναρξη της ομαδικής θεραπείας οι σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στα μέλη είναι ισχυροί και ασφαλής, οι αλληλεπιδράσεις σημαντικές και η εξέλιξη άρρηκτα συνδεδεμένη με την παρουσία των μελών. Η συστηματική παρουσία στις συναντήσεις αποδεικνύει την εκτίμηση αλλά και το σεβασμό στη δέσμευση του καθενός για προσωπική βελτίωση. Έτσι οι περιπτώσεις απουσίας ερμηνεύονται ως εγκατάλειψη του εαυτού και μοιρολατρική αντιμετώπιση της ζωής.

Ασφαλής διαδικασία…
Η θεραπευτική δομή της ομάδας βασίζει την ύπαρξη και τη συνοχή της στην εχεμύθεια των μελών της. Οτιδήποτε λέγεται στις συνεδρίες παραμένει απόρρητο τόσο από τους συντονιστές λόγω επαγγελματικής δεοντολογίας όσο και απ τα μέλη που καλούνται να υποστηρίξουν με σεβασμό τα λεγόμενα των υπόλοιπων. Η δημιουργία ενός περιβάλλοντος εμπιστοσύνης και ασφάλειας εξαρτάται από τη βούληση μας.

Τέλος θα ήθελα να τονίσω ότι οι αλληλεπιδράσεις που συμβαίνουν ανάμεσα στα μέλη κατά την ομαδική διαδικασία ακόμα και οι αρνητικές, ή τα συναισθήματα άρνησης που μπορεί να ανακύπτουν, βοηθούν τους συμμετέχοντες να αναγνωρίσουν, να λάβουν υπόψη τη σχετική γνώση και να αλλάξουν τους μηχανισμούς που μέχρι σήμερα τους καθήλωναν σε ψυχοπαθολογικές και βασανιστικές καταστάσεις θελημένα ή άθελα τους
Οι συναντήσεις έχουν εβδομαδιαία συχνότητα και διαρκούν από μιάμιση έως και δύο ώρες. Ενώ η συνολική διάρκεια της ομάδας εξαρτάται από τους στόχους και τη σύστασή της.