Παρασκευή 16 Ιούλιος 2004

FRITZ RIEMANN
Εκδ. Χριστάκης

Στο βιβλίο αυτό ο συγγραφέας, ξεκινώντας από τους «βασικύς φόβους» της ανθρώπινης ύπαρξης, παρουσιάζει μια αναλυτική περιγραφή του χαρακτήρα και της προσωπικότητας, η οποία ξεπερνά τα πλαίσια των ειδικών και απευθύνεται σε κάθε αναγνώστη, προσφέροντας γνώσεις της ψυχαναλυτικής θεωρίας και πρακτικής.