Καθημερινοί, ανθρώπινοι, ασυνείδητοι, ψυχικοί μηχανισμοί

Η αδυναμία του ατόμου να ελέγξει την έκφραση των ορμών του και η κριτική που δέχεται από τις κοινωνικές επιταγές οδηγούν συχνά σε συμπτώματα άγχους στον άνθρωπο. Για να αποφύγει το άγχος το Εγώ αναπτύσσει διάφορους μηχανισμούς που βοηθούν στο να αποκατασταθεί η ισορροπία μεταξύ των τριών επιπέδων της προσωπικότητας. Οι μηχανισμοί αυτοί δρουν ασυνείδητα και έχουν σκοπό να προστατέψουν τον άνθρωπο από το άγχος και τις ενοχές για αυτό και λέγονται αμυντικοί μηχανισμοί

Αναπτύσσοντας τους μηχανισμούς άμυνας, ως τρόπους αντιμετώπισης των ψυχικών συγκρούσεων ο Freud διατύπωσε διάφορους ισχυρούς μηχανισμούς. Οι πιο συνηθισμένοι από αυτούς είναι οι εξής:

Εκλογίκευση: Είναι ένας μηχανισμός που οι άνθρωποι χρησιμοποιούν συχνά. Η εκλογίκευση λειτουργεί όταν το άτομο δίνει εσφαλμένες αλλά κοινωνικά αποδεκτές ερμηνείες για να δικαιολογήσει την αμφισβητήσιμη συμπεριφορά του π.χ. Ο γονιός που χτυπά το παιδί, εκλογικεύει την επιθετικότητα του προφασιζόμενος ότι το κάνει «για το καλό του».