Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή

Γενικά
‘Ζεις όταν σκέφτεσαι’ ή ‘ζεις όταν δε σκέφτεσαι’; Αυτή είναι η διαφορετική φιλοσοφία του δυτικού με τον ανατολικό πολιτισμό. Στις δυτικές κοινωνίες υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού το οποίο έχει οργανώσει τη σκέψη του γύρω από την σκέψη και την πράξη. Έτσι ο δυτικός πολιτισμός σε αντίθεση με κάποιες Ασιατικές κοινωνίες τοποθετεί τον επιστημονικό ορθολογισμό και την επίτευξη των προσωπικών στόχων πάνω από πολλές άλλες ιδιότητες με αποτέλεσμα οι περισσότεροι από εμάς να δίνουμε ιδιαίτερη αξία στη λογική και στην ικανότητά μας να επιλύουμε πρακτικά προβλήματα. Και ενώ η νοητική ικανότητα και τα επιτεύγματα εξυψώνονται στη σύγχρονη κοινωνία σπάνια θα μπορούσε να αναλογιστεί κανείς τις πολύπλοκες συνέπειες που απορρέουν από τη συγκεκριμένη οργάνωση του χαρακτήρα. Και αυτό γιατί εύκολα η σκέψη και η δράση, σαν κινητήριες δυνάμεις καλύπτουν τα συναισθήματα τη διαίσθηση ή τις αισθήσεις.
Η ιδεοψυχαναγκαστική διάσταση θα λέγαμε ότι περιλαμβάνει τρία επίπεδα την ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, τον ψυχαναγκαστικό καταναγκαστικό τρόπο ζωής που περιλαμβάνει στοιχεία της ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής της προσωπικότητας (τελειοθηρία, επιμονή, εμμονή στις λεπτομέρειες, τάξη ακρίβεια συστηματική εργασία και άλλα που είναι όμως στα φυσιολογικά όρια και είναι ιδιαίτερα προσαρμοστικά, αρκετοί γιατροί δικηγόροι και άλλοι επιστήμονες εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή) και τέλος την ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή της προσωπικότητας όπου τα ψυχαναγκαστικά καταναγκαστικά χαρακτηριστικά είναι άκαμπτα και βλάπτουν τη λειτουργία του ατόμου, την ικανότητα του για αγάπη εργασία και διασκέδαση.
Ας δούμε όμως τι ακριβώς είναι η Ψυχαναγκαστική Καταναγκαστική διαταραχή. Η διαταραχή αυτή ανήκει στις αγχώδεις διαταραχές με υψηλή σοβαρότητα και χρόνια διάρκεια. Το 2% περίπου του πληθυσμού πάσχει από ΙΨΔ (Cullari 1998).