Ψυχολογία. Η επιστήμη

  • Πώς οι ψυχολόγοι μελετούν το νου;
  • Ανθρώπινη συμπεριφορά: το ερευνητικό πεδίο της ψυχολογίας
  • Ψυχολογία και άλλες ειδικότητες
  • Κλάδοι της ψυχολογίας

Ψυχολογία: η επιστήμη του νου

Η ψυχολογία είναι αδιαμφισβήτητα η επιστήμη του νου, του εγκεφάλου και της συμπεριφοράς.

Το ανθρώπινο μυαλό είναι η πιο πολύπλοκη μηχανή στη γη. Είναι η πηγή της κάθε σκέψης και κάθε συμπεριφοράς.

Πώς οι ψυχολόγοι μελετούν το νου;

Αλλά πως μπορούμε να μελετήσουμε κάτι τόσο σύνθετο και μυστηριώδες όπως ο νους; Ακόμα και αν είχαμε τη δυνατότητα να ανοίξουμε το σκάλπ ενός πρόθυμου εθελοντή και να κοιτάξουμε μέσα το μόνο που θα βλέπαμε είναι η δομή του . δεν μπορούμε λοιπόν να δούμε τη σκέψη. Δεν μπορούμε να παρατηρήσουμε τα συναισθήματα, τις μνήμες, τις αντιλήψεις ή τα όνειρα. Τότε πώς οι ψυχολόγοι μελετάμε το νου;

Στην πραγματικότητα, οι ψυχολόγοι υιοθετούν μια παρόμοια προσέγγιση όπως και οι ερευνητές άλλων επιστημών. Οι πυρηνικοί φυσικοί που εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στη δομή του ατόμου, δεν μπορούν να παρατηρήσουν τα πρωτόνια, τα ηλεκτρόνια και τα νετρόνια άμεσα. Αντί αυτού προβλέπουν πώς αυτά τα στοιχεία θα έπρεπε να συμπεριφέρονται και πραγματοποιούν τα πειράματά τους για να επιβεβαιώσουν ή να καταρρίψουν τις προσδοκίες τους.