Διασπαστικές Διαταραχές

Οι διασπαστικές διαταραχές όπως η εναντιωματική προκλητική διαταραχή χαρακτηρίζονται από αντικοινωνική συμπεριφορά και θα μπορούσαμε να πούμε πως αυτή η συμπεριφορά εμφανίζεται μεμονωμένα και όχι σαν ίδιον του χαρακτήρα του παιδιού. Αυτές οι συμπεριφορές συχνά συναντούνται και σε παιδιά με σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας (βλ.σχετικό άρθρο). Επιπροσθέτως παιδιά που αναπτύσσουν πιο σοβαρές διαταραχές συμπεριφοράς, συνήθως εμφανίζουν σημάδια αυτής της διαταραχής σε πιο πρώιμα στάδια.

Αν και είναι κοινό χαρακτηριστικό για πολλά παιδιά να αρπάζουν κάποιο αντικείμενο από άλλο παιδί, αυτού του είδους η συμπεριφορά μπορεί να προαναγγέλλει και μια πιο επιθετική συμπεριφορά και να αποτελεί το πρώτο σύμπτωμα μιας ενδεχόμενης εναντιωματικής προκλητικής διαταραχής ή διαταραχής συμπεριφοράς όταν αυτό προκύπτει στην ηλικία των 4 ή 5 και αργότερα. Ωστόσο κάθε παιδί που παρουσιάζει ΕΠΔ δε σημαίνει ότι θα αναπτύξει κάποιου είδους διαταραχής συμπεριφοράς και συνήθως οι προβληματικές και δύσκολες συμπεριφορές που σχετίζονται με αυτή την κατάσταση συχνά υποχωρούν.