Σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας

Στις μέρες μας ο όρος σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας είναι κάτι για το οποίο γίνεται πολύς λόγος.

Το κυριότερο στοιχείο της διάγνωσης είναι η ασυνήθιστη ένταση, με την οποία παρουσιάζεται, ας μη ξεχνάμε ότι παιδιά αυτής της ηλικιακής ομάδας παρουσιάζουν μια φυσιολογική κινητικότητα αλλά και απόσπαση της προσοχής τους,

Η διάγνωση του συνδρόμου αφορά παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας τα οποία παρουσιάζουν προβλήματα συμπεριφοράς και μάθησης, με ή χωρίς υπερκινητικότητα και απόσπαση της προσοχής. Το σύνδρομο αυτό δημιουργεί μείωση κοινωνικής και εκπαιδευτικής λειτουργικότητας, πιο συχνά διαπιστώνεται στα παιδιά σχολικής ηλικίας τα οποία δεν μπορούν να «μάθουν» στο σχολείο.

Αιτιολογία Επιδημιολογία

Προς το παρόν, το Σύνδρομο είναι αγνώστου αιτιολογίας, αν και έχει παρατηρηθεί να σχετίζεται με βιολογικούς-προγεννητικούς παράγοντες, ( λοιμώξεις ή χρήση ουσιών από την μητέρα )όπως και σε κοινωνικούς, δηλαδή σε παιδιά με ιστορικό παραμέλησης, κακοποίησης ή προέρχονται από γονείς, που δεν είναι συνειδητοποιημένοι στην άσκηση του ρόλου τους.

θα αναφέραμε πως 1 στα 100 παιδιά προσβάλλονται από το οικογενές σύνδρομο, ηλικίας κάτω των 11 ετών ενώ η συχνότητα είναι τριπλάσια στα αγόρια απ ότι στα κορίτσια.

Μέτρηση , Διάγνωση και Αξιολόγηση του συνδρόμου

Είναι απαραίτητη η αξιολόγηση της συμπεριφοράς του παιδιού τόσο στο σπίτι όσο και στο σχολείο.