Η Ψυχοθεραπεία

Η αποχή αυτή δίνει τη δυνατότητα στο θεραπευτή να συμβολιστεί με έναν καμβά στον οποίο οι πελάτες μπορούν να μεταβιβάσουν και να προβάλουν βαθιά συναισθήματα τόσο για τον εαυτό τους όσο και για άλλους σημαντικούς ανθρώπους όπως οι γονείς, οι σύντροφοι και άλλοι. Έτσι δίνεται η δυνατότητα στο θεραπευτή να συλλέξει όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες αλλά και τα άσχημα συναισθήματα και να τα διαχειριστεί με έναν τρόπο ώστε να βοηθήσει το θεραπευόμενο να αποκτήσει μια καλύτερη επίγνωση και κατανόηση ων προβλημάτων του αλλά και του τρόπου που λειτουργεί μέχρι τώρα. Η ψυχοδυναμική θεραπεία είναι βραχυπρόθεσμη και πολλοί θεραπευτές ίσως απαιτήσουν από εσάς να σας βλέπουν τουλάχιστον 3 φορές τη βδομάδα, αρχικά τουλάχιστον.
Αυτό που θα πρέπει να περιμένετε μέσα στις συνεδρίες είναι ότι ο θεραπευτής θα λέει πολύ λίγα πράγματα, πιθανά να κάθεται πίσω σας ενώ σας ενθαρρύνει να λέτε ότι έρχεται στο μυαλό εκείνη τη στιγμή. Κάποιες φορές ίσως να ερμηνεύει αυτά τα οποία θα λέτε και ενδεχομένως να εφιστά την προσοχή σας σε κάποια συγκεκριμένα κομμάτια της σκέψης σας. Επίσης μπορεί να υπάρξουν κάποιες συνεδρίες στις οποίες ο θεραπευτής δε θα μιλά καθόλου και στην περίπτωση που ούτε και σεις είστε σε διάθεση για κουβέντα τότε αυτές οι θεραπείες θα είναι πολύ «σιωπηλές» αλλά θα έχουν το θεραπευτικό τους νόημα. Αυτό το είδος θεραπείας φαίνεται να υπάρχει και να λειτουργεί για πολύ κόσμο. Συνήθως πελάτες που ακολουθούν τέτοιου είδους θεραπεία έχουν στο παρελθόν τους βιώματα με σοβαρό τραυματικό υπόβαθρο, που έχουν χρωματίσει όλη την υπόλοιπη ζωή τους.

Συστημική θεραπεία

Η συστημική προσέγγιση αναπτύχθηκε αρχικά στη μηχανική και όρισε μια νέα ματιά στην επιστήμη, την επικέντρωση δηλαδή του ενδιαφέροντος από το άτομο στο «όλον», στο σύστημα κααι στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των επιμέρους μελών του συστήματος.