Η Ψυχοθεραπεία

Δεύτερον και πιο σημαντικό είναι η πίστη μου σε αυτό που μας έχει δείξει και αποδείξει η ανθρώπινη φύση, την αυτοθεραπεία. Πρέπει να γίνει κατανοητό σε όλους μας η δυνατότητά μας για αυτορρύθμιση στην οποία και βασιζόμαστε σα θεραπευτές για να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να ανακαλύψουν τις εσωτερικές τους πηγές για ισορροπία