Η Ψυχοθεραπεία

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός ψυχοθεραπευτή και ενός συμβούλου;
Στην πραγματικότητα πολύ μικρή, μερικοί θεραπευτές διαλέγουν να αποκαλούν τους εαυτούς τους συμβούλους ενώ άλλοι-με σχεδόν ταυτόσημες ικανότητες και ιδιότητες επιλέγουν να αυτοαποκαλούνται ψυχοθεραπευτές.
Παραδοσιακά, άνθρωποι οι οποίοι προσφέρουν μικρής διάρκειας βοήθεια σε πελάτες- συνήθως σε εθελοντική βάση- τείνουν να αποκαλούνται σύμβουλοι, ενώ άνθρωποι που έχουν εκπαιδευτεί σε κάποιο είδος ψυχοθεραπείας, διάρκειας τουλάχιστον 2 ετών, αποκαλούνται ψυχοθεραπευτές. Πάντως σήμερα αυτή η διαφορά αρχίζει να εξαλείφεται. Καθώς δεν είναι λίγοι εκείνοι οι ψυχοθεραπευτές που αυτοαποκαλούνται σύμβουλοι.
Ένας λόγος που συμβαίνει αυτό είναι η πεποίθηση από τους ίδιους ότι το κοινό βρίσκει τη «συμβουλευτική» πιο κατανοητή και λιγότερο φοβική από τον όρο «ψυχοθεραπεία».
Στις καταχωρήσεις του τηλεφωνικού καταλόγου μπορείτε να βρείτε τον ίδιο θεραπευτή να διαφημίζετε στον τομέα της συμβουλευτικής, της ψυχοθεραπείας, και αν έχει ειδίκευση στην ύπνωση, και στους υπνοθεραπευτές επίσης. Μπερδευτήκατε;

Ας δούμε ποιοι άλλοι θεραπευτές προσφέρουν ψυχοθεραπεία / συμβουλευτική:

  • Ψυχίατροι:

Οι ψυχίατροι έχουν εκπαίδευση στην ιατρική επιστήμη με ειδίκευση στην ψυχική υγεία. Πολλοί από τους ψυχιάτρους δεν προσφέρουν όμως υπηρεσίες συμβουλευτικής ή ψυχοθεραπείας. Πολλοί από αυτούς επικεντρώνονται στη συνταγογράφηση φαρμακευτικής αγωγής παρ΄ ότι στον ιδιωτικό τομέα είναι σύνηθες να βρείτε ψυχιάτρους για θεραπεία. Και είναι αρκετοί που προτιμούν να επισκεφθούν κάποιον με ιατρική ιδιότητα.