Η Ψυχοθεραπεία

  • Ψυχολόγοι:

Ένας ψυχολόγος δεν είναι γιατρός. Αντιθέτως οι άνθρωποι αυτοί έχουν κατάρτιση στην επιστήμη της ψυχολογίας. Εδώ υπάρχουν διάφοροι τομείς εξειδίκευσης όπως η κλινική ψυχολογία, η συμβουλευτική ψυχολογία, η ψυχολογία της υγείας, ή η ψυχολογία της εκπαίδευσης, σχολική κλπ. κλπ. στη χώρα μας πολλοί είναι η ψυχολόγοι που μετά από το τετραετές πρόγραμμα σπουδών επιλέγουν μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Μaster ή Διδακτορικού ενώ ένα μεγάλο ποσοστό εξειδικεύεται σε τετραετή προγράμματα διαφόρων προσεγγίσεων στον τομέα της ψυχοθεραπείας, όπως:
η ψυχανάλυση,
η συστημική,
η γνωσιακή-συμπεριφορική,
η υπαρξιακή,
η ψυχοδυναμική,
η Gestalt,
ανθρωποκεντρική ή η μέθοδος Rogers, που αποτελούν τρόπους δια του λόγου ψυχοθεραπείας.

Επιπρόσθετα καλό θα ήταν να σημειωθεί πως ενώ οι ψυχολόγοι μπορούν να παρακολουθούν μακρόχρονη εκπαίδευση σε όλους τους παραπάνω τομείς δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να συνταγογραφούν φάρμακα, και για αυτό το λόγο οι περισσότεροι συνάπτουν συνεργασία με ψυχιατρους σε ότι αφορά την πλήρη και σωστή αντιμετώπιση ανθρώπων με διαταραχές που χρειάζονται φαρμακευτική αγωγή
Η σωστή συνεργασία μεταξύ των δυο αυτών ειδικοτήτων φαίνεται ζωτικής σημασίας διότι δε θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η φαρμακευτική αγωγή αφορά την ανακούφιση και αντιμετώπιση των συμπτωμάτων ενώ η ψυχοθεραπεία αφορά την καταπολέμηση και την αποτελεσματική διαχείριση των αιτιών που δημιουργούν το πρόβλημα.