Διαταραχές σε παιδιά και εφήβους.

Διαταραχές άγχους
Ο Costello και οι επιστημονικοί του συνεργάτες το 1996 αποφάνθηκαν πως τα διάφορα είδη αγχωδών διαταραχών στα παιδιά υπερτερούν από το σύνολο όλων των άλλων διαταραχών σε αυτές τις ηλικίες.
Δυστυχώς τα παιδιά μας προσβάλλονται από άγχος που όπως φαίνεται δεν μπορούν να διαχειριστούν με αποτέλεσμα οι αγχώδεις διαταραχές να είναι κάτι πάρα πάνω από σημείο των καιρών.
Η εξάπλωση τους σε διάρκεια ενός έτους σε παιδιά ηλικίας από 9 ετών έως 17 ετών είναι 13%. Ας δούμε όμως περιληπτικά και όσο πιο απλά γίνεται κάποιες από τις πιο βασικές διαταραχές άγχους όπως:
η γενικευμένη αγχώδης διαταραχή,
το άγχος αποχωρισμού,
η σχολική φοβία,
η κοινωνική φοβία,
η ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή και
η διαταραχή μετατραυματικού στρες. *δείτε αναλυτικά)